На 23.06.2021 г. в Залата на Пето основно училище „Митьо Станев“ – град Стара Загора, се проведоха два уникални и интересни часа по химия и физика.

На гости на учениците от 6. и 7.клас бяха лектори от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

  • Доц. д-р Гинка Екснер, Физико-технологичен факултет, катедра „Физика“;

  • Главен експерт Георги Иванов, дългогодишен демонстратор към Физико-технологичен факултет;

  • Гл. ас. д-р Йордан Стремски, Химичен факултет;

Програмата беше изключително сериозно поднесена. Това, че не бяхме студенти, а ученици не попречи демонстрациите да бъдат направени и обяснени в своята пълнота, полезност и с лекота на езика, така че да бъдат разбрани. Гостите подходиха към учениците ни като към бъдещи студенти и не веднъж ги нарекоха „бъдещи колеги“.

В „Часът по Химия“ бяха направени цели 10 опита, а в „Светът на Физиката“ потънахме надълбоко в зоните на електричеството, механиката и оптиката.

Поканата към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ бе отправена от нашия учител по химия и физика – Мария Личева. Идеята й хрумна по време на ОРЕС, когато пропусна много важни опити по предметите поради дистанционното обучение. Тя знае колко е важно учениците да се докоснат до практическото преживяване на сериозния теоретичен материал.

И така, тя се свърза със своите преподаватели от университета. Веднага получи тяхната подкрепа и часовете станаха факт, макар и в края на учебната година.  Символично можем да погледнем на това като на своеобразен подарък към завършващите седмокласници – като едно послание за техния поглед в бъдещето.

Активното участие на учениците в демонстрациите показа, че у тях има много скрит потенциал, който тепърва ще се разгръща и ще намира своето място както в образователния, така и в кариерния им път.

Програма на опитите по химия:

Опит 1: Как да си приготвим Лимонада и Оранжада ?
Опит 2: Химическа дъга
Опит 3: Доказване на Витамин C
Опит 4: Трислойни химически коктейли
Опит 5: Как се пали огън без кибрит ?
Опит 6: Гори ли Магнезия (Mg) ?
Опит 7: Вулкана на Böttger
Опит 8: Физика и Химия = Светлина
Опит 9: Паста за зъби „Слонфреш“
Опит 10: Сух Лед

 

Програма на опитите по физика:

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ „ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“

– ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ „МЕХАНИКА“

– ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ „ОПТИКА“