Провеждане на изпит по математика за промяна на оценката за учениците от прогимназиален етап през септемрвийска сесия за учебната 2021/2022 година.

Изпитът ще се проведе на 12.09.2022 година от 09:00 часа в зала № 303.

Консултации с учениците – 01. и 08. септември от 11:00 часа в училище.