Урок по родолюбие

      На 20 март 2019 г. учениците от 8 паралелки, 4 клас участваха в открит урок по родолюбие на тема „Зараждането на живота по нашите земи“ изнесен от доброволци на Фондация „Въздигане“ – Мирослав Маринов и Георги Попов.
      Децата успяха да видят, чуят и да се докоснат до историята на нашия народ в различните епохи. С голям интерес слушаха думите на Мирослав Маринов, който им разказа:
       Защо е важно да съхраним силен  българския дух и колко ценни са уроците на историята? 
       С разказите за славното минало и оставените завети от предците ни той пося семената на родолюбието в сърцата им и ги накара да се почувстват значими и горди, че са българи. 
       Срещата се осъществи със съдействието на ръководството на Пето основно училище и подкрепата на Обществения съвет.