Успешно приключи обмяната на добри практики

В периода 07.-09.юни в Пето основно училище „Митьо Станев“ се проведе среща за обмен на добри практики в изпълнение на национална програма „Иновации в действие“.
Неслучайно тези дни се наричат „среща“, а не конференция, симпозиум, пленум и т.н., защото те са много лични. Тук се споделя много опит, пропит с енергията, ентусиазма, иновативността на колегите, които работят по проекта.
Посрещането беше гръмко и тържествено от мажоретния състав при Пето ОУ, след това слухът на нашите гости беше погален от звънките гласове на Гери, Дари и Ани от 6 г.клас и Алекс от 7 е.клас, за да приключим накрая работния ден с дискусия с ароматен чай, торта и светлината от горящи свещи, които символизираха споделеността.
Програмата беше изпълнена с много съдържание и емоции.
Първия ден се запознахме с нашите гости от СУ „Панайот Волов“, гр.Шумен, и ОУ „Христо Смирненски“, с. Житница, обл. Пловдив. Всяко училище беше изготвило своя презентация, която ни отнесе в техния свят, обстановка, наука и дух и иновация. Взаимно си представихме иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии.
През трите дни на обмен на добри практики срещнахме съмишленици, виждахме пламъка на всеки един, усетихме удовлетвореност, получихме много благодарност. Изненадахме гостите си с креативността, с лекотата на организацията, със съдържателността на работните презентации и опита, който извираше от всеки представящ:
Ивелина Кьосева – педагогически съветник – водещ на дискусия на тема: Как успяваме да разчупим традиционния модел на обучение. Мотивация и ангажираност.
Росица Атанасова – старши учител в начален етап – английски език – представящ тема: Формиращо и автентично оценяване – наблюдение на урок за проверка и оценка на знания по английски език в 4.клас; Стем проект „Къща на бъдещето“ – интегриран урок в 4.клас;
ОРЕС – предизвикателства, но и нови възможности
Радка Стефанова – старши учител в начален етап – представящ дискусия на тема: Изработване на интерактивна книжка – урок в 4.е клас.
Дора Павлова – старши учител в начален етап – водещ на дискусия на тема: Интегриран урок „Приказка за хляба“ – ПБО, 3.г клас
Росица Проданова – учител по история и цивилизации и география и икономика – водещ дискусия на тема: Методът Монтесори в обучението по география и икономика в 5.клас и методът Обърната класна стая в обучението по история и цивилизация 5-7.клас
Стела Димитрова – старши учител в начален и прогимназиален етап – английски език – представящ тема: Активно учене чрез групова работа в часовете по английски език, 5.г клас.
Специални гости на срещата обмен на добри практики бяха г-жа Сотирова, заместник-кмет „Образование, здравеопазване и социални дейности“, г-жа Димитрова – началник-отдел „Образование“ и членове на Обществения съвет към училището – г-н Дянков и г-н Маринов.