Училищно настоятелство

Училищното настоятелство при Пето основно училище е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел през 1998г., пререгистрирано в Търговския регистър с ЕИК 123550488.  Основната цел на Настоятелството е „Подпомагане, подкрепа и съдействие за развитие на Пето основно училище „Митьо Станев” град Стара Загора“.

Настоятелството се управлява от Съвет на настоятелите в състав: Красимира Лозева Лозева, Енета Петкова Колева и Рая Ганева Петрова, като се представлява от Председателя на Съвета на настоятелите Красимира Лозева Лозева.