Настоящата сграда на Пето основно училище “Митьо Станев”

  Настоящата сграда на Пето основно училище „Митьо Станев“ е с модерна визия и богата материално – техническа база.
  Днес училището е едно от първите в област Стара Загора. Всички кабинети са модерни и уютни. Те са оборудвани с компютри, мултимедия и интернет, а останалите стаи – с телевизори. В училището са изградени два компютърни кабинета,
 един модерно обзаведен езиков кабинет, три физкултурни салона и кабинети по всички учебни предмети. На базата на училището има богата библиотека с интернет.
  Училището разполага с голям училищен двор за спортни дейности и малък  вътрешен двор с градина. Красивият вътрешен двор е с площ от 220 кв. м. В него има изградени беседка, кладенче, пъстра мозайка от камъчета, пейки с маси, цветни лехи и множество растения.
    За комфорта на учениците има изграден училищен стол.       
  На базата на училището има и просторна зала със сцена, където се провеждат учебни тържества, театрални постановки, обучения и семинари.
   В училището има сформиран мажоретен състав и фанфарен оркестър.
 От 2018 година Пето основно училище „Митьо Станев“ е със статут на Иновативно училище.