„ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК“ – 2002 год.

"ХРАБРИЯТ ОЛОВЕН ВОЙНИК" - 2002 г.

Няколко изречения за оперетата

Част първа

Част втора

Част трета

Част четвърта