В Пето основно училище „Митьо Станев“ има ученически стол, предлагащ разнообразна и качествено приготвена храна всеки ден.

 

 

 

Обедно меню: