Дейности в ЦДО

    Уважаеми родители,

    Добре дошли във виртуалния свят на Пето основно училище „Митьо Станев“!

    Часовете „Занимания по интереси“ в ЦДО  имат за цел чрез разнообразен набор от достъпни и забавни дейности:

     – да предотвратят умората;

     – да развиват и обогатяват детското мислене;

     – да придобият, усъвършенстват, интерпретират и приложат знанията и уменията си в различни области;

     – да мотивират ученици за включването им в допълнителни дейности.

      Заниманията по интереси се планират след проучване интересите на учениците и възможностите на училището. 

       Представяме ви комплекс от дейности, които осъществяваме по време на ЦДО в часа „Занимания по интереси“. Тези часове са насочени към личностно значими за учениците сфери от живота. Учениците изявяват себе си и своите индивидуални творчески заложби. Те работят често в екипи, за да реализират проектните си задачи. По този начин децата се научават на разбирателство, взаимопомощ, отговорност и уважение.

    Тук ние……

      – Творим;

      – Участваме в конкурси и изложби;

      – Учим, докато играем;

      – Имаме читателски кът;

      – Запознаваме се с българските обичаи, традиции и празници;

      – Обичаме да ходим на екскурзии;

      – Посещаваме галерии и театри;

      – Празнуваме;

      – Научаваме нови игри, песни и танци;

      – Срещаме се с поети и писатели на детски книжки.

    При нас всяко дете успява да се изяви и да се почувства ЩАСТЛИВО и ЗНАЧИМО!!!