​Коледен благослов - IV ж клас с класен ръководител Даниела Джеджева