Първокласници - 15 септември 2021/2022 учебна година

Учителите, които ще посрещнат първокласниците на 15 септември, са:

Анета Стоева
Дарина Панчева
Дияна Петкова
Юлия Митева
Петя Дамянова
Радка Стефанова
Галина Начева
Снежина Иванова
Деница Аврамова
Диана Славова

Уважаеми родители, можете да изберете допълнителни занимания за Вашето дете като: вид спорт, изкуства, народни танци, английски език, религия.

При подаване на документите за записване ще се подава заявление за вид спорт, разширена подготовка и занимания по интереси от предложените.

Related Posts