януари 24, 2024

Day

Зимен ученически литературен конкурс „Перо от лед“ завърши с отлично представянена Данаил Желязков от 3.б клас и Палмира Проданова от 2.в клас. Учениците на Пето основно училище постигнаха 3-то място във възрастовата група.Ръководството на Пето основно училище поднася своите поздравления за постигнати високи резултати към Данаил Желязков и Палмира Проданова с класни ръководители г-жа Дарина...
Read More

Архив