Цвета Маринова

By

Лого Пето основно училище
На прага сме на поредната учебна година. Очаквам тя да бъде отново много емоционална, предизвикателна, но и ползотворна, защото обективните условия го предполагат. Въпреки трудностите и проблемите през изминалата учебна година училището ни постигна много добри резултати на външно оценяване – много по-високи от средните за страната. Представихме се отлично на олимпиадите и състезанията на...
Read More
Насоки за обучение в условията на извънредната епидемична обстановка в училищата.
Read More
Ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 5.клас за учебната 2021/2022 година в Пето основно училище „Митьо Станев“ – на 09.09.2021г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в училището на първия етаж.
Read More
Ще се проведе родителска среща за родителите на децата от подготвителните групи и учениците от първи клас за учебната 2021/2022 година в Пето основно училище "Митьо Станев" - на 02.09.2021г. /четвъртък/ от 18.00 ч. в училището на първия етаж.
Read More
Информиране на родителите на деца, записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.
Read More
Момичетата от Клуб "Физика и Химия" с предизвикателство към съучениците си от Пето основно училище "Митьо Станев". Педагозите на училището поощряват новаторството, колаборацията, качествения труд, иновациите, мотивацията, но най-вече ДОБРОТО. Всеки учител и ученик, който споделя 4К умения на 21.век, е ДОБРЕ ДОШЪЛ в нашето училище!
Read More
В клуб "Занимания по интереси" учениците от 7.б клас, заедно със своята учителка - Мария Личева, разработиха комерсиален продукт, разчитайки единствено на учебно съдържание по „Химия и опазване на околната среда“, „Физика и астрономия“ и  „Технологии и предприемачество“ в 7.клас. Чрез изработката и създаването на бранд (марка) учениците от 7.клас имаха задачата да проучат пазара за...
Read More
На 23.06.2021 г. в Залата на Пето основно училище „Митьо Станев“ – град Стара Загора, се проведоха два уникални и интересни часа по химия и физика. На гости на учениците от 6. и 7.клас бяха лектори от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: • Доц. д-р Гинка Екснер, Физико-технологичен факултет, катедра „Физика“; • Главен експерт Георги Иванов,...
Read More
1 2

Архив