News & Updates

Blog 3 Columns With Frame / Post Format

Лого Пето основно училище

Заповед за присъствени учебни дейности 09.04.2021г.

ЗАПОВЕД №829/09.04.2021г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването 1. Да се възобновят присъствените учебни занятия от 12.04.2021 г. до 29.04.2021...
Лого Пето основно училище

Заповед за училищен план-прием 2021/2022 г.

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием. Заповед №734/24.03.2021 Първи и пети клас. Брой места в паралелките. На основание на чл. 259, ал. 1, от ЗПУО и във връзка с чл....

З А П О В Е Д № РД09-823/05.04.2021 г

З А П О В Е Д № РД09-823/05.04.2021 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и...
1 3 4 5 6 7 12