Заповеди

Tag

Лого Пето основно училище
ЗАПОВЕД №829/09.04.2021г. На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването 1. Да се възобновят присъствените учебни занятия от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. включително за децата от подготвителните групи и за учениците от първи до седми клас, както следва:
Read More
Лого Пето основно училище
Заповед за утвърждаване на училищен план-прием. Заповед №734/24.03.2021 Първи и пети клас. Брой места в паралелките. На основание на чл. 259, ал. 1, от ЗПУО и във връзка с чл. 41, ал. 1, чл. 42, чл. 44, чл. 44а, чл. 45 от Наребда №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно решение...
Read More

Архив