За родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
На прага сме на поредната учебна година. Очаквам тя да бъде отново много емоционална, предизвикателна, но и ползотворна, защото обективните условия го предполагат.
Въпреки трудностите и проблемите през изминалата учебна година училището ни постигна много добри резултати на външно оценяване – много по-високи от средните за страната. Представихме се отлично на олимпиадите и състезанията на общинско и национално ниво. Конкретика можете да видите на сайта на училището.
През лятото обновихме физическата среда. Увеличихме броя на класните стаи, направихме външна площадка по безопасност на движението по пътищата, обновихме техниката в компютърните кабинети, осигурихме нова техника за учениците и учителите при обучение в отдалечена среда, освежихме вътрешния интериор и екстериора, обезопасихме стълбищата.
Ще изпълним насоките на МОН за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.
Всичко това нямаше да е осъществимо без Вашата подкрепа и разбиране. Изказвам сърдечна благодарност на всички родители и близки на учениците от Пето основно училище „Митьо Станев“ за усърдието, помощта, позитивизма, положения труд да извървим заедно пътя на възпитание и обучение за доброто на НАШИТЕ деца.
Желая Ви здраве, търпение и вяра в общата кауза – щастието и просперитета на децата и учениците на Пето основно училище „Митьо Станев“.
Д. Йовчева – директор на училището