август 23, 2021

Day

Информиране на родителите на деца, записани в първи клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.
Read More

Архив