септември 12, 2021

Day

На прага сме на поредната учебна година. Очаквам тя да бъде отново много емоционална, предизвикателна, но и ползотворна, защото обективните условия го предполагат. Въпреки трудностите и проблемите през изминалата учебна година училището ни постигна много добри резултати на външно оценяване – много по-високи от средните за страната. Представихме се отлично на олимпиадите и състезанията на...
Read More
Насоки за обучение в условията на извънредната епидемична обстановка в училищата.
Read More

Архив