декември 22, 2022

Day

Рождество Христово е празник на духа, на общността, на отзивчивостта. Настроението се усеща в украсата, чувства се в обхваналото ни смирение, в желанието да зарадваме както близки, така и непознати, разтваряйки сърцето си.През годините в Пето основно училище „Митьо Станев“ се зароди и наложи традиция, свързана с копнежа да дариш другиму, да зарадваш някого с...
Read More

Архив