ноември 17, 2023

Day

Не са нужни специални дни и дати от календара, за да си „причиняваме“ добро! Пример са нашите ученички от 5. г клас – Биляна Генчева, Ирена Динкова и Цветелина Арсова, които са намерили и върнали портфейла на г-жа Ир. Иванова. Нека правим света по-добър, нека бъдем спонтанни в доброто, за да се множи то!
Read More

Архив