януари 22, 2024

Day

Учениците от V клас изработиха индивидуални проекти по история и цивилизации на тема „Древен Египет и Месопотамия“ във връзка с приключването на раздела „Древен Изток“. Срокът на изпълнение беше почти два месеца като задачата включваше предварително проучване за избор на тема, практическа част- изработване на макет или постер, и теоретична част- представяне на информация пред...
Read More

Архив